Технологія вирощування

Технологія вирощування

Система живлення

Система живлення

Цукрові буряки – культура надзвичайно вимоглива до поживного режиму. Для формування високої врожайності вона потребує високоокультурених ґрунтів і значної кількості елементів живлення (Табл. 1).

Особливо важливо визначитись із застосуванням азотних добрив. Як нестача, так і надлишкове азотне живлення, незбалансоване за іншими елементами, призводить до негативних наслідків. Нестача азоту може привести до зниження продуктивності буряків, а надлишок, особливо у кінці вегетації – до значного погіршення технологічних якостей коренеплодів і зниження виходу цукру при їх перероблянні на заводах.

Організація живлення

Таблиця 1. Потреба цукрових буряків в елементах живлення залежно від рівня врожайності

Планова врожайність, т/га

N

P2O5

K2O

MgO

S

30,0

100-140

45-60

180-210

30-60

8-10

40,0

110-160

60-80

240-280

40-60

10-12

50,0

120-160

75-100

300-350

50-100

12-15

60,0

150-200

90-120

360-420

60-120

18-20

70,0

180-220

105-140

400-440

70-140

25-30

Занадто висока доза азоту призводить до непропорційного розростання листкового апарату (погіршується співвідношення лист/коренеплід) і це значно знижує стійкість рослин до посухи під час вегетації.

Вносити азотні добрива необхідно якнайраніше перед сівбою, бажано, щоб їх форма була амонійна чи аміачна. Для кожного поля необхідно визначати спеціальні норми в основне внесення та у підживлення, обсяг внесеного азоту можливо коригувати за допомогою позакореневого внесення карбаміду (при цьому потрібно слідкувати, щоб не було опіків листків).

Важливо також забезпечити рослини достатньою кількістю інших макро- і мікроелементів, особливо такими як фосфор, калій, сірка, магній, натрій, марганець, молібден, цинк, бор (нестача якого призводить до значного розповсюдження гнилей кореня).

Мікроелементи

 Бор є дуже важливим мікроелементом для цукрового буряка, оскільки він стимулює обмін речовин (особливо – вуглеводів) в клітинах рослини, і його дефіцит може значно знизити як врожайність культури, так і цукристість. Тому бажано забезпечувати посіви цукрового буряка бором у найбільш критичні (найбільш інтенсивні) фази розвитку – линька кореня (8-10-ий листок), змикання рядків та міжрядь, активне наростання маси кореня. На ринку представлено чимало різних препаратів бору, з різними формуляціями і часткою самого елемента, але при розрахунку норми внесення потрібно виходити з кількості в 500-650 г/га діючої речовини («чистого» бору), для формування врожайності в 50-60 т/га .

 Ще одним важливим мікроелементом є марганець, який стимулює ріст і розвиток додаткових коренів для кращого поглинання води і поживних речовин з глибших шарів грунту. Марганець можна застосовувати як окремо, так і у складі комплексних мікроелементних «коктейлів». Оптимальна фаза внесення – змикання рядків та міжрядь.

Крім того, європейська практика показує, що використання комплексних мікродобрив  разом з гербіцидами, знижує стрес від дії останніх, особливо це стосується гербіцидів класу сульфонілсечовини. Важливо, щоб при використанні мікроелементів рослина була забезпечена основним живленням, інакше ефект буде мінімальним.

Підготовка грунту

Підготовка грунту

Існує дві основні технологічні схеми класичного основного обробітку ґрунту під цукрові буряки: напівпарова та поліпшена.Обидві забезпечують практично рівноцінні результати підготовки ґрунту.

Напівпарова схема обробітку включає лущення у два сліди відразу після збирання попередника на глибину 8-10 см. Через 2-3 тижні проводиться глибока оранка на 30-32 см в агрегаті з котками і боронами. При випадінні дощів і проростанні бур’янів проводиться 2-3 культивації із боронуванням. Перед замерзанням ґрунту виконують його безвідвальне розпушення (і вирівнювання) на глибину 16-18 см.

Вапнування ґрунту

Величина рекомендованих норм СаО та дефекату на 1 га залежно від агрономічної категорії ґрунту і значення рН.

Вапнування 1 - Легкий грунт 2 - Середній грунт 3 - Тяжкий грунт
pH CaOтн/га Дефекат тн/га pH CaOтн/га Дефекат тн/га pH CaOтн/га Дефекат тн/га
Необхідне < 4,5 3,5 11,7 < 5,0 4,5 15,0 < 5,5 5,0 16,7
Потрібне 4,6-5,0 2,5 8,3 5,1-5,5 3,0 10,0 5,6-6,0 3,0 10,0
Зазначене 5,1-5,5 1,5 5,0 5,6-6,0 1,7 5,7 6,1-6,5 2,0 6,7
Обмежене 5,6-6,0 0,0 0,0 6,1-6,5 1,0 3,3 6,6-7,0 1,0 3,3
Надлишкове > 6,1 0,0 0,0 > 6,6 0,0 0,0 > 7,0 0,0 0,0

1 –Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (o<0,02 мм) 11 – 20%.

2 -Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (o<0,02 мм) 21 – 35%.

3 -Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (o<0,02 мм) більше 35%.

Щоб розрахувати необхідну кількість дефекату необхідно помножити рекомендовану кількість СаО на 3,33.

Підготовка ґрунту

Основні вимоги цукрових буряків до ґрунтів можна охарактеризувати такими оптимальними показниками:

-        Глибина гумусного горизонту – не менше 60 см;

-        Вміст гумусу – від 1,5 до 6,0 %;

-        Щільність орного шару – від 1,0 до 1,35 г/см3;

-        рН – 6,5-7,3.

Слід пам’ятати, що на полях із рН нижче 6,0 цукрові буряки у період вегетації пошкоджуються кореневими гнилями, а ефективність мінеральних добрив знижується на 25-30%.

Культура є надзвичайно чутливою до фізичних властивостей ґрунту і вимагає якісної його підготовки для сівби.

Існує дві основні технологічні схеми класичного основного обробітку ґрунту під цукрові буряки: напівпарова та поліпшена.Обидві забезпечують практично рівноцінні результати підготовки ґрунту.

Напівпарова схема обробітку включає лущення у два сліди відразу після збирання попередника на глибину 8-10 см. Через 2-3 тижні проводиться глибока оранка на 30-32 см в агрегаті з котками і боронами. При випадінні дощів і проростанні бур’янів проводиться 2-3 культивації із боронуванням. Перед замерзанням ґрунту виконують його безвідвальне розпушення (і вирівнювання) на глибину 16-18 см. 

Поліпшена схема обробітку передбачає двократне лущення стерні відразу після збирання попередника на глибину 8-10 см. Далі іде лемішне лущення через 10-14 днів в агрегаті з боронами чи котками.  В кінці вересня на початку жовтня проводять зяблеву глибоку оранку на 30-32 см.  Перед «входом у зиму» проводять вирівнювання ґрунту після оранки. 

Останніми роками при вирощуванні цукрових буряків освоюють так званий «консервуючий обробіток ґрунту», який виконується безполицевими знаряддями для глибокого розпушування. Така система підготовки ґрунту забезпечує практично рівноцінні з класичною оранкою результати. Особливі вимоги: при збиранні врожаю попередника необхідно досягнути максимально рівномірного подрібнення і розподілу побічної продукції попередника по всій площі поля; слідом за збиранням попередника необхідно провести дискування на глибину 8-10 см, після дискування – внести компенсуючу дозу азотних добрив, через 12-14 днів після лущення стерні провести загортання мінеральних добрив і знищення бур’янів. Також на полі необхідно виконати чизельне розпушування на глибину 30-32 см без обороту пласта.

Обов’язковою вимогою за будь-яких схем підготовки ґрунту має бути вирівнювання поверхні поля перед «входом у зиму» - навесні це дозволить з меншими витратами енергії і вологи якісно підготувати поле до сівби та отримати рівномірні сходи, оскільки цукрові буряки – це культура, успіх вирощування якої на 70-75% залежить від отримання оптимально розміщених по площі рівномірної густоти сходів.

Основний принцип весняного обробітку ґрунту – добитись якнайменшої кількості проходів техніки по полю до сівби культури. Слід враховувати, що цукрові буряки – культура  дуже чутлива до ущільнення ґрунту і кожен зайвий прохід техніки по полю приводить до негативних наслідків для росту рослин. Тому так важливо провести передзимове вирівнювання ґрунту в осінній період. Найоптимальніше, щоб передпосівний обробіток і сівба цукрових буряків виконувалась одним тракторним агрегатом: передня навіска – культиватор; задня навіска - сівалка. Якщо такої можливості немає, то потрібно, щоб розрив між проходами культиватора для передпосівного обробітку і сівалки складав не більше ніж 2-3 проходи агрегату. Потрібно забезпечити, щоб висота гребенів після проведення передпосівного обробітку була не більше 2-3 см, що дозволить витримати оптимальну глибину загортання насіння.

Посів

Посів

Враховуючи, що сучасні гібриди цукрових буряків стійкі до прояву «цвітушності» і витримують відносно низькі температури в період проростання насіння і на початку вегетації, їх потрібно висівати у ранньовесняний період – відразу після закінчення сівби ранніх ярих культур. Але при цьому слід враховувати наступне: різні гібриди цукрових буряків вимагають від 160 до 220 днів вегетації, тому треба враховувати довжину безморозного періоду; весняний заморозок – 4..5оС згубний для буряка; весною часто існує ризик втрати вологи із посівного шару. Слід також врахувати, що у перезволоженому холодному ґрунті проростки часто пошкоджуються коренеїдом  і гинуть від нестачі кисню, а в сухому – можуть загинути або ослабнути від нестачі вологи.

Строки посіву

Тому при виборі оптимальних строків посіву потрібно обов’язково враховувати вимоги рослин цукрових буряків до тепла:

  • Проростання насіння (температура ґрунту):

а) +4-5оС – починається проростання (сходи отримують через 20-25 діб);

б) +10оС – сходи - через 10-14 діб;

в) +15оС – сходи - через 8-12 діб;

г) +20-25оС – сходи - через 5-7 діб.

  • Ріст рослин (температура повітря):

а) у фазі вилочки –  рослини витримують нічні зниження температур  до  -1-2оС (при  -3оС гинуть);

б) першої  пари листків – витримують нічні заморозки до -4-5оС;

в) у період збирання – не пошкоджуються нічними  приморозками до -5-6оС;

г) викопані і невкриті коренеплоди – пошкоджуються  при -2-3оС.

Як показують вище наведені дані, оптимальні терміни посіву цукрових буряків настають, коли ґрунт на глибині 8-10 см прогріється до температури +6..8оС, а ґрунт на поверхні дозрів і добре кришиться. За сівби в умовах нижчих температур поява сходів затягується до 20-25 днів, що значно знижує енергію проростання та схожість насіння і часто призводить до формування зріджених нерівномірно розподілених по площі сходів, що приводить до зниження врожайності.

При висіві насіння цукрових буряків особливу увагу звертають на фактори, які дозволяють рослинам успішніше протистояти можливому поверненню заморозків, а саме на тип ґрунту, його структуру і вміст вологи. Більша небезпека пошкодження рослин заморозками існує на легких за агрофізичними властивостями ґрунтах, у відносно посушливих умовах і за рихлої поверхні ґрунту і, навпаки, менше пошкоджуються морозами рослини на важких, оптимально забезпечених вологою ґрунтах, за умови їх прикочування. Не менш важливим є і вибір сівалки для посіву цукрових буряків, особливо тип прикочуючих коточків сівалки, що може характеризувати наступний малюнок, на якому зображено схематичний розподіл температур за висотою в період весняного заморозку і вплив форми прикочуючого котка сівалки на цей розподіл. Як показує малюнок, найкращі результати забезпечує пальцевий ущільнюючий коток за висівним сошником сівалки.

Схема посіву та густота

Оптимальною густотою для сучасних гібридів можна вважати 90 – 100 тис. рослин на 1 га на період збирання врожаю. Посівний матеріал має бути якісним – мати лабораторну схожість на рівні 96-98% та енергію проростання не нижче 85%.

Вважається, що оптимальною є технологія підготовки грунту до посіву,яка забезпечує польову схожість насіння вище 80%. Як показують розрахунки (Табл. 2), за такої польової схожості і висіві 1,25-1,35 п.о. на 1 га можливо сформувати оптимальну густоту сходів цукрових буряків.

Таблиця 2. Кількість рослин на 1 га, залежно від норми висіву і польової схожості насіння

Відстань у рядку, см

Кількість насінин, тис./га

Кількість рослин, тис./га за польової схожості, %

80

70

60

50

13

171

137

120

103

85

14

159

127

111

95

80

15

148

118

104

89

75

16

139

111

97

83

69

17

134

105

91

78

65

18

124

99

86

74

62

19

117

94

82

70

58

20

111

89

78

67

56

21

106

85

74

63

53

22

101

81

71

61

51

23

97

78

68

58

49

Не менш важливим моментом є  рівномірний  розподіл насіння цукрових буряків по площі, який теж значною мірою залежить від посівних якостей насіння і оптимальних умов для польової схожості (Табл. 3).(Мається на увазі, що при 80% схожості і висіванні насіння через проміжки 18-19 см між собою, то 80% насінин, що зійшли будуть розміщені на віддалі 18-19 см, 16% - 36-38 см, 3% - 54 см, а 1% - 72 см. Тобто, чим вища польова схожість насіння, тим рівномірніше розміщені рослини по площі, що гарантує їх оптимальний ріст і розвиток та формування вищої врожайності). 

Таблиця 3. Розподіл насіння у рядку залежно від польової схожості

Польова схожість, %

n-кратна віддаль між рослинами в ряду, %

1

2

3

4

5

6

50

50

25

13

6

3

1

55

55

25

11

5

2

2

60

60

24

10

4

1

1

65

65

23

8

3

1

-

70

70

21

6

2

1

-

75

75

19

5

1

-

-

80

80

16

3

1

-

-

85

13

1

-

-

-

-

У виробничих умовах слід досягати створення оптимальних умов для проростання насіння, щоб отримати польову схожість більше 80%. Помилки при сівбі, які ведуть до зрідженості, а значить, нерівномірності розподілу рослин по площі, пізніше виправити практично неможливо.

Глибина загортання

Глибина загортання насіння повинна бути такою мілкою, наскільки це можливо і настільки глибокою, наскільки необхідно. На практиці – оптимум складає 2,5 см, за глибшого загортання необхідно збільшення норми висіву на 15% на кожен сантиметр заглиблення.

Важливо контролювати, щоб насіння укладалося на ложе з доступом до капілярної вологи і закривалося розпушеним дрібно-грудкуватим шаром ґрунту.

Потрібно ретельно контролювати швидкість роботи сівалки: краще повільніше, ніж надто швидко – це попередить нерівномірність висіву по глибині і відстані в рядку.

Важливо витримувати напрямок сівби: після якісної підготовки ґрунту сіяти необхідно в напрямку основного обробітку – це забезпечить рівномірність появи сходів і знизить втрати при збиранні. Це також важливо для забезпечення доступу капілярної вологи до кожної висіяної насінини і успішного її проростання.

Контроль процесу посіву

Для пунктирного посіву використовують як пневматичні, так і механічні сівалки. Вони забезпечують практично рівноцінні результати при виконанні всіх вимог. Слід враховувати, що механічні сівалки найкращі результати забезпечують за робочої швидкості до 6 км/год,  а сучасні пневматичні – нормально працюють до швидкості 7-8 км/год.

Перед початком сівби необхідно уважно перевірити технічний стан сівалки, звертаючи увагу на такі параметри:

-         наявність правильних висіваючих дисків;

-         чистоту отворів висіваючих дисків;

-         легкість прокручування приводного валу  сошника і дисків;

-         відстань від очищувача до диска, зношування очисника;

-         рівень заточування сошника;

-         чи немає на корпусі висіваючих дисків слідів зношування.

В період сівби слід контролювати:

-         горизонтальність встановлення зчіпки;

-         не засипати у висівні ящики велику кількість насіння;

-         якісну роботу загортачів насіння;

-         швидкість руху посівного агрегатушляхом хронометражу;

-         відповідність нормі ширини міжрядь, відстань між насінням у рядку  і глибину загортання насіння;

-         чи має насіння достатній контакт з ґрунтом;

-         чи не налипає волога земля  на сошники і колеса;

-         глибину загортання насіння за кожною посівною секцією.

За роботи сівалкою зі зношеними сошниками можуть спостерігатись рвані сходи внаслідок порушення контакту насіння із твердим посівним ложе і нестачі вологи для його проростання.

Практичний досвід показує, що за підвищення швидкості руху посівного агрегату зростає вірогідність пропусків, подвійного висівання, недостатнього контакту насіння з ґрунтом і нерівномірність загортання насіння землею. Економиться лише чистий час руху сівалки, а не час на розвороти, переобладнання, зупинки на досипання насіння і контролю висівання. Необхідно запобігати перевищення швидкості руху механічних сівалок більше 6 км/год, тому що, чим вище швидкість руху, тим нижча якість виконання посівних робіт за незначної економії часу. Наприклад:підвищивши швидкість руху сівалки із 6 км/год до 8 км/год, можна із шестирядною сівалкою зекономити до 8 хв. на гектар, а з 12-рядною – лише 4,5 хв. Швидкість руху посівного агрегату можна легко перевірити, відмірявши 50 м на полі і засікти час його проходження агрегатом:

  • 60 сек. – 3,0 км/год;
  • 50 сек. - 3,6 км/год;
  • 40 сек. – 4,5 км/год;
  • 30 сек. -  6,0 км/год;
  • 25 сек. – 7,5 км/год;
  • 20 сек. – 8,0 км/год.

Своєчасно перевіряйте і замінюйте зношені деталі: сошники, викидач, очісуючий валик, комірчасті диски. Підбирайте також висіваючі диски, які відповідають заданій відстані насіння в ряду. Надмірна кругова швидкість диска призводить до пошкодження насіння і до пропусків, а дуже повільна – до недостатньої точності висівання.

Оцінка густоти

Після отримання сходів цукрових буряків слід перевірити густоту і рівномірність їх розміщення по площі, щоб приймати зважені рішення по догляду за посівами. Це проводять наступним чином:

Потрібно  відміряти відстань на полі, яка в 100 разів перевищує фактичну відстань у рядку і порахувати схожі рослини. Кількість рослин на цій відстані буде  відповідати  польовій схожості.

Фактичну віддаль у рядку визначаємо відмірявши у  6 – 10 місцях на полі  віддаль, яку займають 10 рослин. Середня величина  цієї відстані розділена на 10 становитиме фактичну відстань між рослинами.

Густота  рослин визначається наступним чином: за міжряддя 45 см довжина рядків на 1 га становить 22222 пог. м. Для  розрахунків беремо 1 тис. частину цієї відстані, тобто 22,2 м і підраховуємо кількість рослин. Для більшої точності  підрахунки проводимо у різних місцях поля.Чим більше буде повторень, тим точніший результат отримуємо.

Догляд за посівами

Догляд за посівами

Стратегію гербіцидного захисту розробляють виходячи з  історії поля (основні бур’яни, грунтообробіток, боротьба в культурі-попереднику), а також планових строків посіву і поточних кліматичних умов, але в більшості випадків планують від 3 до 5 обробітків (обприскувань). Додатково можна застосувати «нульовий» обробіток препаратами на основі гліфосату за 7-14 днів до посіву.

Якщо посів цукрових буряків проведено в оптимальні строки і немає приморозків, перший гербіцидний обробіток проводять посходово, через 10-20 днів після посіву. Кожен наступний обробіток повинен бути зроблений з інтервалом 8-11 днів, щоб не пропустити  нових хвиль бур’янів, а також не допускати переростання тих бур’янів, які не знищено попередніми обробітками. Таким чином, можна досягнути чистоти посівів аж до моменту змикання міжрядь цукровими буряками з мінімальним пригніченням культури.

Протизлаковий обробіток планують відповідно до наявності однодольних бур’янів, їх спектру та шкодочиності, в деяких випадках його можна поєднувати з основними гербіцидами.

Схема гербіцидного захисту на посівах цукрових буряків

 в ПП «Західний Буг»

І. Бетанал Експерт 0,8л/га + Голтікс  1,5л/га

ІІ. БетаналЕкперт 0,8л/га + Голтікс 1,0л/га + ПірамінСтар 1,0л/га

ІІІ. БетаналМаксПро 1,5л/га

ІV. БетаналМаксПро 1,5л/га + Лонтрел 0,3л/га (опціонально) + Карібу 0,020кг/га (опціонально)

Захист проти шкідників є питанням спектру та кількості шкідників, тобто внесення інсектицидів економічно доцільно застосовувати лише при досягненні порогу шкодчинності , а тип препарату залежатиме від цільових об’єктів, хоча практика показує, що для «гофрованих» листків цукрового буряка контактні інсектициди показують меншу ефективність, ніж системні (фосфорорганіка, неонікотиноїди).

Фунгіцидний захист зазвичай застосовують на полях, сильно насичених цукровим буряком, однак в умовах високої забезпеченості вологою внесення фунгіцидів не повинне викликати сумнівів. Найпоширенішою хворобою є церкоспороз, це захворювання з’являється на посівах одним з перших (наприкінці червня). Хорошу ефективність на цукровому буряку показують такі препарати як РексДуо, Медісон, Амістар Екстра, СфераМакс та ін.