Звітність

Звітність

Звіт про фінансові результати (в тисячах):
2021 рік
Iнформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог (Додаток № 16) :
2021 рік