Новини

Допомога довкіллю – обов’язок кожного

Допомога довкіллю – обов’язок кожного

20.07.2020

Сучасні методи ведення технологічних процесів, впровадження новітніх технологій не залишають без уваги і питання екології.

На підприємстві створена робоча група з екології, завдання якої є не лише знайти проблему, але й провести її аналіз, запропонувати та впровадити дієві шляхи її вирішення.

Результати проведених аудитів між підрозділами підприємства дозволяють вчасно звернути увагу на будь-які слабкі місця в роботі системи або підприємства в цілому. Дані, отримані в ході таких внутрішніх аудитів є частиною вхідних даних для аналізу з боку керівництва, а також дозволяють негайно вжити коригувальних дій для усунення невідповідностей.

Під час проведення аудиту  з 2 по 7 липня 2020 року, було ще раз підтверджено,  що на підприємстві організовані, згідно правил,  місця зберігання відпрацьованих  мастил, вчасно проводиться вивезення побутових відходів, обладнані кімнати для приймання їжі, наявні контейнери для металобрухту.

Варто відзначити, що на всіх підрозділах впроваджено роздільне сортування сміття, з подальшою переробкою паперу, пластику, скла.

За період 2019 року підприємством  на повторну переробку було передано 1 тонну скла та 0,9 тонн макулатури.

І хоча всі ці заходи, це невеликі кроки в збереженні довкілля та екології, проте, наше підприємство вперто та наполегливо крокує вперед.