Збір та відвантаження

Збір та відвантаження

Збір цукрових буряків

Збір цукрових буряків

На сьогоднішній день в Україні застосовується переважно перевалкова технологія збирання цукрових буряків  з використанням високопродуктивних самохідних бункерних комбайнів таких як: ROPA Tiger, HOLMER Terra Dos та інші. Зібрані ними цукрові буряки за допомогою причепів-перевантажувачів вивозяться на край поля , де з них формуються кагати.

Зберігання

Зберігання

У свіжому ви­гляді буряки зберігаються в окремих буртах, які мають у попереч­ному перетині вигляд трапеції. Називають їх кагатами. Місця, на яких обладнують польові кагати, повинні бути рівними, з невеликим нахилом для стікання води та лежати попри дорогу з твердим покриттям. У польові кагати закладають тільки кондиційні, не вражені хворобами буряки. Орієнтова­ні розміри кагатів такі: ширина основи не більше 8 м, висота від 2,0 м. —  до 3,5 м. За для того,щоб цукрові буряки в кагатах зберегли свої технічні показники їх, починаючи в перших числах грудня накривають спеціально виготовленим для накривання волокном.

Відвантаження

Відвантаження

Сьогодні при розробцi нових конструкцiй доочищувачів-навантажувачів враховують постійно зростаючi вимоги щодо захисту ґрунтів. Неприпустимо, щоб великотонажнi автомобiлi для завантаження рухалися полями та надмірно ущільнювали грунт, а родюча земля разом із коренями вивозилась із полiв. У зв’язку з цим, метою створення нових очищувачiв-навантажувачiв було не лише пiдвищення продуктивностi та оптимізації процесу логістики, а й збереження структури та родючості грунтiв.

Зважаючи на те, що з кожного гектара бурякових площ збирається по 40- 80 тонн коренеплодів, для додаткового їх очищення i перевантаження у транспортні засоби необхiднi мобiльнi потужнi доочищувачi-навантажувачi. В Україні така техніка, на жаль, не виробляється, і тому бурякосіючі господарства буряків використовують сучасні машини європейських виробників. Такі машини постійно удосконалюються. Останнім часом провідні європейські виробники бурякозбиральної техніки зробили вагомий крок у створенні нових доочищувачiв-навантажувачiв буряків.

Основними робочими органами доочищувачів-навантажувачів є приймальний стiліз транспортно-очиснимивальцями, пристрій для пiдбирання залишкiв кагату, приймальний i перевантажувальний транспортери.